Žurnāls "GRĀMATVEDĪBAS PRAKSE" (elektroniska versija) (l.v.)

Cena: 79.00 EUR Pirkt

Žurnāls "Grāmatvedība un Ekonomika" ir domāts speciāli praktizējošiem grāmatvežiem. Ņemot vērā pēdējos likumdošanas grozījumus, profesionālu autoru kolektīvs sniedz praktiskus padomus un ieteikumus, kā kārtot grāmatvedību, sastādīt pārskatus un aprēķināt nodokļus. Žurnāls publicē tikai to informāciju, kas patiešām ir nepieciešama grāmatvedim ikdienas darbā. Izdevums ir domāts plašai auditorijai – sākot no grāmatvežiem iesācējiem līdz pat augsti profesionāliem grāmatvežiem.
Grāmatvedības uzskaites un nodokļu pasaulē nepārtraukti notiek izmaiņas, ar kurām palīdzēs tikt skaidrībā žurnāls "Grāmatvedība un Ekonomika". Žurnāla redakcija nepārtraukti seko visiem likumdošanas jauninājumiem un grozījumiem un rūpīgi izstrādā to pielietošanas praksi.
Devīze "Profesionāls žurnāls profesionālam grāmatvedim" pilnībā atspoguļo mūsu žurnāla mērķi – profesionālas palīdzības sniegšana ar periodiskā izdevuma palīdzību.

Pastāvīgās rubrikas:
- Likumdošanas jaunumi
- Dokumenti un komentāri
- Uzskaites metodika
- Starptautiskie uzskaites standarti
- Finanšu analīze
- Vadības grāmatvedība
- Datoruzskaite
- Juridiskās konsultācijas


Periodiskums – 12 numuri gadā (maijā un augustā – apvienotie numuri, jūlijā žurnāls neiznāk). Kopējā tirāža latviešu un krievu valodās – 8000 eks. Abonētāju skaits – 4500. Apjoms – 96–128 lpp.
Žurnāla "Grāmatvedība un Ekonomika" izdevējs – SIA "Izdevniecības centrs MAMUTS ".
Žurnāla elektronisko versiju (PDF) izdod SIA FMG
.

Katrs abonētājs saņem bonusu:
100 latu vienreizējai reklāmas izvietošanai žurnālā „Grāmatvedība un Ekonomika” (1 melnbalta žurnāla lapa)  – ja parakstīšanās noformēta uz gadu;
50 latu vienreizējai reklāmas izvietošanai žurnālā „Grāmatvedība un Ekonomika”
(1/2 melnbaltas žurnāla lapas) – ja parakstīšanās noformēta uz pusgadu.
Šie bonusi gaida tos, kas noformēja parakstīšanos uz žurnālu „Grāmatvedība un Ekonomika” 2011.  gadā, kā arī, kas parakstījās uz žurnāla PDF versiju
Reklāmas pieteikumi sūtiet uz elektronisko pastu: reklama@ge.lv vai info@ge.lv.
 


Pirkt