GE

Grozs

Grozā preču nav

Speciālā abonēšanas cena uz 2024. gadu!

lasīt tālāk Rakstiet mums: info@ge.lv


 
← atpakaļ 19.10.2022

Par atsevišķiem jautājumiem PVN deklarāciju aizpildīšanā Elektroniskās deklarēšanas sistēmā

Pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) deklarācijas jāiesniedz, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (turpmāk – EDS). Kārtība, kādā aizpildāma PVN deklarācija un tās pielikumi, noteikta Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumos Nr.40 „Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām”, kur var skatīt detalizētāku informāciju par PVN deklarāciju aizpildīšanu.

PVN 2 un PVN 3 pārskatu labošana

Ja pēc iesniegšanas EDS ir konstatēta kļūda PVN deklarācijas aizpildīšanā, nepieciešams iesniegt labojumus.

PVN 2 pārskata labošana

Kā rīkoties, ja konstatēta skaitliskās vērtības kļūda iepriekš iesniegtajā „Pārskatā par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā” (turpmāk – PVN 2 pārskats)?

Ja kļūdas dēļ mainās PVN deklarācijas rindiņās (piemēram, 45., 70. vai 80.) norādāmās vērtības, tad:

- jāveic nepieciešamos kļūdu labojumus attiecīgā taksācijas perioda „Labojumu pārskatā par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā” (turpmāk – PVN 3 pārskats);

piemērs

Ja ir skaitliskas vērtības kļūda, tad, iesniedzot PVN 3 pārskatu:

•          rindiņā „Vecā” norāda iepriekš kļūdaini norādīto darījumu,

•          savukārt rindiņā „Jaunā” norāda korekto darījuma summu.

Abas rindiņas ir jāaizpilda pilnībā, norādot gan taksācijas periodu, gan valsti un darījuma partnera reģistrācijas numuru

(pilns teksts žurnāla 11. numurā "Grāmatvedības Prakse" par 2022. gadu)

iegādāties http://ge.lv/?item_id=92&l=3

 

Komentēt:

Jūsu vārds:


Jūsu komentārs:


Ievediet summu: 61 + 2 =

Komentāri (0)

ReklāmaBruninieku ielā 43, 2.stāvs, LV-1011. Mob.: +371 28740526 E-mail: info@ge.lv