GE

Grozs

Grozā preču nav

Speciālā abonēšanas cena uz 2024. gadu!

lasīt tālāk Rakstiet mums: info@ge.lv


 
← atpakaļ 08.08.2022

Stājas spēkā izmaiņas Darba likumā

2022.gada 1.augustā stājas spēkā vieni no pēdējo gadu apjomīgākajiem grozījumiem Darba likumā (DL).

Ar grozījumiem noteikts darba devēja pienākums piešķirt atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas, ja to pieprasa darbinieks, kuram ir nepieciešams personīgi aprūpēt laulāto, vecāku, bērnu vai citu tuvu ģimenes locekli, kam nopietna medicīniska iemesla dēļ vajadzīga aprūpe vai atbalsts. Paredzēts, ka atvaļinājumu varēs pieprasīt arī tad, ja būs nepieciešams aprūpēt citu personu, kura dzīvo ar darbinieku vienā mājsaimniecībā.

Darbiniekam pēc darba devēja pieprasījuma jāuzrāda informācija, kas ļauj pārliecināties par nopietna medicīniska iemesla esamību. Atvaļinājumu piešķir uz laiku, kas nav ilgāks par piecām darba dienām viena gada laikā, un to var izmantot pa daļām.

Tāpat ar grozījumiem veiktas izmaiņas saistībā ar bērna kopšanas atvaļinājumu, tostarp nosakot darbinieka tiesības prasīt bērna kopšanas atvaļinājuma elastīgas izmantošanas iespējas.

Pagarināts arī laikaposms, kurā izmantojams bērna tēva atvaļinājums. Paredzēts noteikt, ka to piešķirs tūlīt pēc bērna piedzimšanas, bet ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc tās (šobrīd – divus mēnešus). Tāpat precizēts, ka bērna tēvam ir tiesības uz 10 darba dienu ilgu atvaļinājumu (šobrīd – 10 kalendāra dienas).

Ar likuma grozījumiem noteikts: ja bērna paternitāte nav atzīta vai noteikta, bērna tēvs ir miris vai viņam pārtrauktas aizgādības tiesības, 10 darba dienu ilgu atvaļinājumu būs tiesības izmantot citai personai, lai tā pēc bērna mātes lūguma varētu iesaistīties bērna aprūpē.

Tāpat ar likuma grozījumiem precizēti jautājumi, kas saistīti ar darba koplīgumu, tostarp nosakot pienākumu darba devējam iepazīstināt darbinieku ar koplīgumu vai tā grozījumiem līdz brīdim, kad tas stājas spēkā. Vienlaikus regulējums papildināts, nosakot, kāda informācija turpmāk jāietver darba līgumā.

Komentēt:

Jūsu vārds:


Jūsu komentārs:


Ievediet summu: 51 + 8 =

Komentāri (0)

ReklāmaBruninieku ielā 43, 2.stāvs, LV-1011. Mob.: +371 28740526 E-mail: info@ge.lv