GE

Grozs

Grozā preču nav

Speciālā abonēšanas cena uz 2024. gadu!

lasīt tālāk Rakstiet mums: info@ge.lv


 

Jaunumi

19.10.2022 Par atsevišķiem jautājumiem PVN deklarāciju aizpildīšanā Elektroniskās deklarēšanas sistēmā

Pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) deklarācijas jāiesniedz, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (turpmāk – EDS).Kārtība, kādā aizpildāma PVN deklarācija un tās pielikumi, noteikta Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumos Nr.40 „Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām”, kur var skatīt detalizētāku informāciju par PVN deklarāciju aizpildīšanu.

 


19.10.2022 MAINĪTA VECĀKU PABALSTA IZMANTOŠANAS KĀRTĪBA

2022.gada 15.septembrī, galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”. Ar tiem mainīta vecāku pabalsta izmantošanas kārtība. Grozījumi stāsies spēkā nākamā gada 1.janvārī.

 


17.10.2022 IZMĒĢINIET, UN JUMS PATIKS!

Piedāvājam Jums noformēt izmēģinājuma abonementu uz profesionālu grāmatvedības žurnālu interaktīvā PDF formātā “GRĀMATVEDĪBAS PRAKSE” no 2022. gada vai 2023. gada speciālas “izmēģinājuma” cenas – 17 eiro 00 centiem (ar PVN 5%). Piedāvājums ir spēkā līdz 2022. gada 1. novembrim


17.09.2022 Mainīta vecāku pabalsta izmantošanas kārtība

Ar nolūku stiprināt darba un privātās dzīves līdzsvaru, lai pēc iespējas vairāk iesaistītu abus vecākus bērna audzināšanā, Saeima šodien, 2022.gada 15.septembrī, galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu". Ar tiem mainīta vecāku pabalsta izmantošanas kārtība.


09.08.2022 Šogad pensiju indeksācijā tiks piemērots koeficients 1,2287

Šajā gadā izdienas, invaliditātes, apgādnieka zaudējuma pensijām un atlīdzībām tiks piemērots indekss – 1,2287. Indeksu veido faktiskais patēriņa cenu indekss (jeb inflācija) par laikposmu no 2021. gada 1. augusta līdz 2022. gada 31. jūlijam (kopumā 12 mēneši) un 50% no apdrošināšanas iemaksu algu summas (kas ir summēta visa nauda, no kuras gada laikā  bijis jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas) reālā pieauguma procentiem.


08.08.2022 Stājas spēkā izmaiņas Darba likumā

2022.gada 1.augustā stājas spēkā vieni no pēdējo gadu apjomīgākajiem grozījumiem Darba likumā (DL).


13.06.2021 Pašnodarbinātajiem, kuri veic uzskaiti vienkāršā ieraksta sistēmā!

Piedāvājam iegādāties jaunu grāmatiņu PDF formātā
         Žurnāls "Grāmatvedības Prakse" Nr.4-2021.
Pašnodarbinātie: uzskaite un nodokļi – nodokļa maksātāja rokasgrāmata”

Cena - 15.68. euro. (12.32. euro - tikai žurnāla “Grāmatvedība un ekonomika” abonentiem)


20.04.2021 Žurnāls "Grāmatvedības Prakse" Nr.1-2021. „Par PVN deklarācijas 2021 un tās pielikumu aizpildīšanu – nodokļa maksātāja rokasgrāmata”. latv.val (PDF).

1.GROZĪJUMI PVN LIKUMĀ 2021. GADĀ  2.

PAR PVN DEKLARĀCIJĀM 4.

2.PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS NODOKĻA DEKLARĀCIJAS IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA 7.

3. “PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS NODOKĻA DEKLARĀCIJAS PAR TAKSĀCIJAS PERIODU” (NODOKĻA DEKLARĀCIJAS) AIZPILDĪŠANAS KĀRTĪBA 11.

4. PĀRSKATA PAR PRIEKŠNODOKĻA UN NODOKĻA SUMMĀM, KAS NORĀDĪTAS NODOKĻA DEKLARĀCIJĀ PAR TAKSĀCIJAS PERIODU (PVN 1 PĀRSKATA), AIZPILDĪŠANAS KĀRTĪBA  33.

5.“PĀRSKATA PAR PREČU PIEGĀDĒM UN SNIEGTAJIEM PAKALPOJUMIEM EIROPAS SAVIENĪBAS TERITORIJĀ” (PVN 2 PĀRSKATA) AIZPILDĪŠANAS KĀRTĪBA 52.

6.“LABOJUMU PĀRSKATA PAR PREČU PIEGĀDĒM UN SNIEGTAJIEM PAKALPOJUMIEM EIROPAS SAVIENĪBAS TERITORIJĀ” (PVN 3 PĀRSKATA) AIZPILDĪŠANAS KĀRTĪBA 55.

7.“PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS NODOKĻA DEKLARĀCIJAS PAR TAKSĀCIJAS GADU” (GADA DEKLARĀCIJAS PVN 4 PĀRSKATA) AIZPILDĪŠANAS KĀRTĪBA  61.

8.KĀRTĪBA, KĀDĀ NODOKĻA DEKLARĀCIJU UN TĀS PIELIKUMUS AIZPILDA FISKĀLAIS PĀRSTĀVIS 69.

9.“PĀRSKATA PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZMANTOŠANU” (PVN 7 PĀRSKATA) AIZPILDĪŠANAS KĀRTĪBA 78.

10. PAR ĪPAŠO PVN MAKSĀŠANAS UN PRIEKŠNODOKĻA ATSKAITĪŠANAS KĀRTĪBU 86.

11.PAR PVN PIEMĒROŠANU PAKALPOJUMIEM 97.

12.PAR AIZDEVUMU PROCENTU ATZĪŠANU IEŅĒMUMOS UN UZRĀDĪŠANU PVN DEKLARĀCIJĀ 114.

13. PĀRSKATA PAR PREČU PIEGĀDĒM UN SNIEGTAJIEM PAKALPOJUMIEM EIROPAS SAVIENĪBAS TERITORIJĀ”(PVN 2 PĀRSKATA) 116.

14. LABOJUMU PĀRSKATA PAR PREČU PIEGĀDĒM UN SNIEGTAJIEM PAKALPOJUMIEM   EIROPAS SAVIENĪBAS TERITORIJĀ  (PVN 3 PĀRSKATA) AIZPILDĪŠANAS KĀRTĪBA  143.

15.E-KOMERCIJA UN PVN 164.

16.PAR ATSEVIŠĶIEM JAUTĀJUMIEM PVN DEKLARĀCIJU AIZPILDĪŠANĀ EDS 188.


24.02.2020 2020.gada 25.aprīlī Jevgeņija Zaiceva, Latvijas grāmatvežu un ekonomistu korporācija pirmo reizi sadarbībā ar žurnālu «Grāmatvedība un Ekonomika» aicina uz speciālo praktisko semināru tikai grāmatvedības kompāniju vadītājiem «Iekšējās kontroles sistēma u

Visas grāmatvedības kompānijas šodien ir Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjekti!

Tas nozīmē, ka katrai grāmatvedības kompānijai patstāvīgi jāizstrādā un jāievieš savā darbībā iekšējās kontroles un klientu risku novērtēšanas sistēma.  2019. gada beigās Valsts ieņēmumu dienests uzsāka grāmatvedības kompāniju pārbaudes un daudzi jau ir samaksājuši sodus.


24.02.2020 Jaunais žurnāls "Grāmatvedība&Ekonomika"Nr.3/2020 lat.valodā(PDF)speciālizdevums 2019.gada pārskats


ReklāmaBruninieku ielā 43, 2.stāvs, LV-1011. Mob.: +371 28740526 E-mail: info@ge.lv